Covid test

Der er noget galt med Danmark – Toget kører den helt forkerte vej!

Dine DNA bliver gemt i 10 til efter din død

Til brug for journaloptegnelser, så du, din praktiserende læge og anden behandlende sundhedspersonale kan tilgå prøvesvarene, opbevarer vi endvidere dine personoplysninger, incl. prøvesvaret i 10 år efter din død, i henhold til reglerne………

Medicins selvtest indført i Østrig

Østrig har indført medicinsk selvtest fra 0 klasse til 4 klasse.

Samfundssind er at UNDGÅ at blive testet

Hver gang man bliver testet og bliver testet positiv, er man medårsag til mere nedlukning, flere nedtrykte børn og unge, flere konkurser, mere TVANG, og størrer økonomisk ulighed og elendighed.

Undgå at blive testet

Der findes undtagelser

Din covid 19 test bliver gemt i SSI DNA data-bank

DNA og Blod, spyt og urin blev sendt til USA Mark Zucherberg
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/ssi#!/

Fritagelse for covid test

Hvad siger SST – Sundhedsstyrelsen om fritagelser for Covid-test ?

7. Situationer hvor du kan være undtaget for test

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest:
 • Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.
 • Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.
 • Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Hos personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Link:  SST – Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes

Hvad siger GDPR – lovgivningen om din sundhedstilstand ?

Følsomme personoplysninger

Som hovedregel, så er det ikke tilladt at behandle følsomme personoplysninger om andre.

Dette er en regel med undtagelser.

En mulighed for at behandle følsomme personoplysninger er eksempelvis, hvis du har fået udtrykkeligt samtykke til at behandle disse oplysninger af vedkommende, og til et specifikt formål.

Du bør sikre dig, at du overholder disse regler ved at undersøge din konkrete behandling af personoplysninger.

Eksempler på følsomme oplysninger

 • Race og etnisk tilhørsforhold
 • Politik overbevisning
 • Religiøs overbevisning
 • Filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold og orientering

Link GDPR – Persondataforordningen

Download PDF Her

Download PDF Her

Ingen krav om lægeerklæring for at blive fri for test

INGEN DOKUMENTATIONSKRAV FOR NEGATIV Corona-TEST, HVIS DU VÆLGER AT VÆRE FRITAGET.
Bek. 401 siger klart i § 5 stk. 3 at du kan fritages (kræver ikke lægeerklæring) og derfor vælger du selv dette.
Og i § 5 stk. 6, at de der er undtagede (du bestemmer selv om du er undtaget) fra covid-test, af medicinske, fysiske eller psykiske årsager IKKE skal dokumentere dette.
Kun de der TROR de ikke er undtaget skal fremvise dokumentation…
Undtagelsen og henvisning til at der IKKE er krav for (selvvalgt) undtagelse, er skjult så snedig i bekendtgørelsen at det står sidst i §5 stk. 6 og man skal bladre om på næste side for at se at dokumentationskravet kun gælder for §5 stk 1 og ikke for de der vælger at være undtaget i §5 stk 3
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401
Altså § 5 stk 3 og stk 6. Husk at stk. 1 ikke benævnes stk. 1 men er det der står efter §5.
Så hvis I vil ind i en udendørs attraktion, fx Zoo, så ring dem først og hør om de overholder fritagelsesreglerne for for hhv m-bind, samt krav om C-test, efter Bekendtgørelse 401, § 5 stk. 3 og stk. 6. 
Hvis de ikke ved det, så oplys at du er fritaget og at der for fritagede personer INTET DOKUMENTATIONSKRAV er…
Der er altså ikke brug for en lægeerklæring hvilke mange læger heller ikke vil skrive en sådan.
Men du bestemmer altså selv om du vil være fritaget for Covid-test, akkurat som med mund-bind og visir.
TIL DIG UDEN CORONA-PAS
Vi har fået udarbejdet denne erklæring som du kan udprinte og vise i butikken, hos frisøren m.m.
Mange forstår ikke princippet i mundbindbekendtgørelserne m.m.:
1. Du kan undtages/fritages for mundbind. Du fritager principielt dig selv, da der ikke er lægeattest/dokumentationskrav
2. Det samme gælder coronatest. Du fritager principelt dig selv, da der ikke er lægeattest/dokumentationskrav
3. Du afgør selv om du er fritaget. Ikke lægen. Der er intet dokumentationskrav. Enhver der kan læse og forstå dansk kan ved selvsyn konstatere dette ved at læse bekendtgørelserne.
4. Vaccination i Danmark er et tilbud, baseret på frivillighed. Der findes INGEN lov der tvinger folk til at lade sig vaccinere.
Altså vil et krav om Coronapas som adgangskrav være i strid med frivillighedsprincippet vedr. vaccination. Dvs direkte ulovligt at kræve at folk skal vaccineres for adgang.
————
Note:
Vi har i Danmark et årtier gammelt princip om patient-autonomi, dvs. patienten, bestemmer om han/hun vil lade sig undersøge/behandle. Et Corona-pas der KRÆVER vaccination vil være i strid med dette grundlæggende princip og være decideret ulovligt.
Kun på psykiatri-området er der lovmæssige tvangsbeføjelser.
Dette ved autoriserede sundhedspersoner, der alle undervises i sundhedslovens bestemmelser på dette område (§15-19).
AL undersøgelse og behandling kræver DIT INFORMEREDE SAMTYKKE!
Uden informeret samtykke, må lægen eller behandlere ikke undersøge eller behandle patienten. Og sundhedspersonen SKAL sikre sig at patienten skal have FORSTÅET hvad undersøgelsen og behandlingen går ud på.
Sundhedslovens § 15-16 overtrædes i praksis dagligt et utal af gange fordi der sløses på dette område.

Lovgivning på området

Covid test af børn er psykisk overgreb står det i bagruden på en tilfældig bil på en parkeringsplads foran en skole.

Grundlovsbrud §150

Lovgivning på området

Covid test af børn er psykisk overgreb står det i bagruden på en tilfældig bil på en parkeringsplads foran en skole.

Grundlovsbrud §150

Har du huske at sende en Personlig Ansvarspådragelse til din skole ?

Send en Personlig Ansvarspådragelse eller Notice of Liability til skolen.

Få inspiration her

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource

98 % af alle vandværker i Danmark er nu forurenet. For at lave en vandmåling af dit drikkevand der kan måle PPM i vand skal man bruge en TDS måler. En TDS måler kaldes også for en tørstofmåler.

Nu kan alle danskere lave sin egen vandmåling. Dette lille apparat bør værer i ethvert dansk hjem.

Vandmåling med en TDS måler

Udland

og start med nogle GODE NYHEDER!
Toyota-medarbejdere vinder ret til at afvise medicinsk behandling – ugentlig antigen-test er ikke længere obligatorisk
7.000 medarbejdere i Toyota-fabrikker i Cambridge og Woodstock Ontario har SKYTTET TILBAGE på deres arbejdsgiver, der ønskede at påbegynde obligatorisk ugentlig Antigen-test af alle medarbejdere med virkning fra den 5. april 2021.
Her er hvad en udvalgt gruppe af Toyota-medarbejdere gjorde – de:
• nåede ud til Vaccine Choice Canada for en risikovurdering af PPE-maske iført risiko mod fordele
• nåede ud til Stand Up Canada for juridisk information om deres ret til at nægte medicinsk behandling (VCC pegede på vores måde)
• udarbejdede deres egen lovlige pakke og delte den med kolleger for at give dem tillid til at nægte denne medicinske behandling
• viste deres HR-afdeling en video fra provinsregeringen, der afslørede, at deres test var ubrugelig ifølge regeringens egen sundhedsminister (juli 2020, folkesundhedslæge Dr. Yaffe, forklarer “ingen testordre for Ontario-lærere”. Hun indrømmer at en 50% falsk positiv sats for covid-tests. Her er det korte videoklip her – https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3COXVbP5WdI
• stillede en masse spørgsmål til deres HR-afdeling om eksponeringshastighed for ethylenoxid (stof fundet på næsepinden anvendt til testning); især hvilken slags eksponering kan en medarbejder forvente at modtage på ugentlig basis ?; hvad ville der ske, hvis en sygeplejerske punkterer en medarbejders næse, eller medarbejderen ikke ved, at de har en allergi over for dette stof ?; hvad hvis denne medarbejder får en sinusinfektion fra fangede forurenende stoffer i deres maske rundt i butikken, da han rører ved deres maske 40 gange hvert 15. minut ?; og hvad ville der ske, hvis en medarbejder skulle få bakteriel lungebetændelse?
• angav, at maskerne ikke er designet til dette specifikke miljø, og at der ikke er foretaget nogen risikovurdering af forurenende stoffer fanget i disse masker
• angav, at hvis medarbejdere bærer masker hele dagen, at de ikke kan udvise dette giftige stof ud af næsen
• påpegede, at arbejdsgiveren i henhold til arbejdsmiljøloven er ansvarlig for mængden af ​​eksponering for ethylenoxid, der er luftbåren – ikke skubbes dybt ned i næsen på medarbejderne ugentligt
• foreslog, at de kun testede syge for at begrænse eksponeringen for ethylenoxid
• rådede til, at deres læger ville vide, hvor hurtigt dette giftige stof blev eksponeret
• erklærede, at arbejdsgiveren ville forværre tillidsforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder for en test, der havde et 55% falsk positivt resultat
• oplyste, at truslen om at sende medarbejdere hjem uden løn (Infektiøs sygdomsorlov), hvis de nægter at blive testet, kun ville være en drastisk foranstaltning for at være sikker på at udhule medarbejdernes tillid
• påpegede, at de ville sætte raske mennesker uden symptomer i fare for at være usunde
• påpegede den skarpe kendsgerning, at denne foranstaltning kunne koste arbejdsgiveren milliarder dollars i advokatsalær, hvis ord kommer ud om sundhedsrisiko forbundet med disse tests
• og sluttede med et enkelt spørgsmål: “Jeg vil vide, hvem der er ansvarlig?”
Interesseret i at vide, hvordan mainstream-medier dækkede denne historie? Det var skuffende med overhovedet ingen omtale af medarbejderens skub tilbage som dette og spørgsmålet om ansvar. Her er historien dækket af Toronto CityNews den 2. april 2021.
DEL denne uvurderlige information med andre ansatte eller forældre til skolebørn, der muligvis også står over for en lignende situation med obligatorisk test.
Dette er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan du STÅR op for dine rettigheder og SKYF TILBAGE.
Tillykke til medarbejdergruppelederen (rne) hos Toyota, der fik dette til at ske. Vi er beærede over at have været til tjeneste for dig, da du hævdede dine rettigheder sammen med enhed af hjælp og information fra Vaccine Choice Canada – en mest værdsat og betroet kilde i Canada i mange år. Godt gået alle sammen !! ……………………………………… .https: //www.youtube.com/watch? app = desktop & v = 3COXVbP5WdI & fbclid = IwAR1RgFazayyHP86SWgZRs_D0rwdoiZe_pY-zz0p3-rvSTDj5ZcKiA6lWP4g
Område med vedhæftede filer

Fremgangsmåde

Skriv eller ring til dem der forlanger Covid Test

Kære XXX

Da jeg ser i forlanger en negativ Corona Test er jeg bekymret for, om I er bekendt med at der er undtagelser og om i følger Dansk lovgivning ?

Undertegnede vil høfligst minde jer om, at GPDR lovgivningen er gældende,  der gør at der ikke må forlanges lægeerklæring fra besøgende, som er fritaget for covid-19 test samt mundbind. Læs mere nedenfor.
https://gdpr.dk/persondataforordningen/hvad-er-personoplysninger/

For en god og ordens skyld har undertegnede fundet de vigtige lovstof på området, angående fritagelse for mundbind, samt covid-19 test.

Jeg har linket til alle bekendtgørelserne herunder: 

Hvis det kan bekræftes med et JA vil undertegnede bede dig / jer om at accepterer nedenstående samt evt. at følge op på lovgivning omkring fritagelse for brug af mundbind og Covid Test

Undertegnede er fritaget for brug af mundbind og Covid Test


Bekendtgørelse nr. 803 ophæver visse af nedenstående bekendtgørelser.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/803

BEK nr 401 af 12/03/2021

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Jfn. Bekendtgørelse 401, § 5 stk. 3 og stk. 6.

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401

—————————————


BEK nr 296 af 26/02/2021
Bekendtgørelse om krav om test i forbindelse med adgang til lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og liberale serviceerhverv
Se §2, stk. 2 for nærmere info om hvilke erhverv
Samt §3, ”gælder ikke for følgende”
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/296?fbclid=IwAR0CCu2Ur02LhaKaRPfZn2mK7ZVbKH0WAi_18zgKYoGDpGJp61mXnJ6Y8tk


BEK nr 418 af 13/03/2021
Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19
Se (ang. Mundbind) §10, evt nr. 4
Samt (ang. Test) §15 ”gælder ikke for følgende”
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/418?fbclid=IwAR3gqQ-hJqvd9tjc-l0XvEDewmYi-1IXi13GDuFs7JL6ORa9UiCiLrE7MfY


BEK nr 518 af 25/03/2021
Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19
Se §1 med hensyn til hvilke lokaler og lokaliteter der er tale om.
Samt §9 ang. Mundbind evt. nr. 4
og §14 ”gælder ikke for følgende”
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/518?fbclid=IwAR2I9MKBsf8cRJS2LPxbwoz0NfcStQJq0Waipsirht1GKbueLLYbXscX4L4


BEK nr 176 af 03/02/2021
Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.
Se §5 ang mundbind
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/176?fbclid=IwAR1svqAa2UPTr6Vh6lxhN0KliNRswV52YrKURmMAOTRXuQL1cpzzEWJrvVo

Undertegnede forventer at alle medarbejdere, bliver informeret og at der følges op på regeringens nye bekendtgørelser.

Noter:

 • Hvad er eksponeringshastighed for ethylenoxid (stof fundet på næsepinden anvendt til testning)
 • Hvilken slags eksponering kan man forvente at modtage på ugentlig basis ?
 • Hvad sker der, hvis en ikke færdiguddannet test personale / sygeplejerske punkterer en mand / kvindes næse.
 • Hvad hvis man har allergi over for dette stof ?
 • Hvorfor gemmer systemet vores DNA fra testen i +50 år ?, hvilke er i strid med GDPR lovgivningen, og internationale love.
 • der ikke er foretaget nogen risikovurdering fra uvildige organisationer, af forurenende stoffer.
 • Mængden af ​​eksponering for ethylenoxid, der er luftbåren – ikke skubbes ind i næsen på en mand / kvinde flere gange om måneden.
 • Hvor hurtig vil disse giftige stoffer bleve eksponeret ?
 • Med en Covid test er der overvejende stor sandsynlighed for at man kan blive syg som følge af flere test med jævne mellemrum om måneden.
 • En covid test 24 timer før giver ingen garanti for at man ikke lige er blevet smittet for 15 minutter forinden mødet.
 • En PCR test er ikke en retvisende måde at teste for Corona for, men det er den test WHO anbefaler, selv om PCR testen har vist mange falske positive.
 • Hvorfor forlanger i test af raske mennesker ?
 • Hvem er ansvarlig ?

Fritagelse med internationale love i hånden

Fritaget for c-pas Fantastisk skriv fra FB

Politiet vil ikke tage imod anmeldelsen, og så beder de dig klage hvis det ikke passer dig at de nægter at tage imod din anmeldelse, så lad være at spild din tid med det. Du går istedet for bare ind alligevel og nægt at gå. Så ringer de efter politiet og du får en bøde/sigtelse for det du har “gjort”. Lad derefter være med at betale bøden så den går i retten. Med dine rettigheder i bunden af dette skriv, forklarer du hvorfor du ikke har gjort noget ulovligt ved ikke at have et tåbepas til at nyde den frihed du altid har haft ret til. Og privat virksomhed er ikke en undskyldning, de har cvr nummer og tjener penge på offentlig adgang og der må IKKE forskelsbehandles.
Vi er alle lige og frie
Her er dine og mine rettigheder klokkeklart beskrevet:
Overtrædelse af FN Verdenserklæring om menneskerettigheder
Artikel 1
“Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder”
Artikel 2
“Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne
erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art”
Artikel 13, stk 1
“Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor
hver stats grænser.”
Artikel 27, stk 1
“Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse
og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.”
Overtrædelse af EU´s Charter om grundlæggende rettigheder, Artikel 21 ”Ikke-forskelsbehandling”.
“Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske
anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt
mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er
forbudt.”
Overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention Artikel 14 “Forbud mod diskriminering”.
“Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion,
politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.”
Oviedo Konventionens formål og mål:
“Parterne i denne konvention skal beskytte alle menneskers værdighed og identitet, og uden forskelsbehandling garantere alle respekt for deres integritet samt andre rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med anvendelsen af biologi og lægevidenskab.
Alle parter skal træffe nødvendige foranstaltninger i deres egen lovgivning med henblik på at lade bestemmelserne i nærværende konvention få gyldighed.”
Overtrædelse af hele Oviedo konventionen, men der kan fremhæves:
Artikel 2
“Menneskets interesser og velfærd skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben.”
Artikel 5
“Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke.
Denne person skal forud for enhver intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf følgende konsekvenser og risici.
Den pågældende person kan til enhver tid frit trække sit samtykke tilbage.”
Artikel 10, stk. 1
“Enhver har ret til respekt for sit privatliv i relation til oplysninger om hans eller hendes sundhedstilstand.”
Overtrædelse af GDPR loven Artikel 9.1
“Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data,
biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person,
helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt.”
Overtrædelse af UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights
Artikel 6.1
Enhver forebyggende, diagnostisk og terapeutisk medicinsk indgriben kan kun
udføres med forudgående, frit og informeret samtykke fra den pågældende person
baseret på tilstrækkelig information. Samtykke bør, hvor det er relevant,
være udtrykkelig og kan til enhver tid trækkes tilbage af den pågældende person
af enhver grund uden ulempe eller fordomme.
“uden ulempe eller fordomme”
D.v.s. manglende test, vaccine eller behandling kan ikke lægges til grund for nogen begrænsninger.
Hverken flyrejser, arbejde, skolegang, hvad som helst.
Den danske grundlov bliver også krænket. Dvs at der er ingen gyldige love bagved bekendtgørelsen, da den i så fald vil være ulovlig da den ville være i strid med grundloven. Så vil bekendtgørelsen derfor være uden lovgrundlag og derfor KUN en anbefaling.

Dowload din helt egen fritagelse

Åbner op i word, skriv selv dit navn på

Erklæring til den erhvervsdrivende FRITAGET for Covid Test

Åbener i nyt vindue, download billede og print

Husk navn og dato samt autograf

Kreative internationale kunsther har nu også fundet til Danmark

Lene Bang ( LB )