Cestui Que Vie Act 1666

Der er noget galt med Danmark – Toget kører den helt forkerte vej!

Cestui Que Vie Act 1666

Under den sorte pest og de store brande i London i 1666, vedtog Parlamentet i London, bag lukkede døre, en lov kaldet Cestui Que Vie Act 1666.

Cestui Que Vie Act 1666 fjernede alle levende af kød og blod mænd og kvinders rettigheder, hvilket betød at alle mænd og kvinder blev erklæret døde, forsvundet til søs, og der blev herefter oprettet en juridisk fiktion.

Den juridiske fiktion – Personen

Juridisk set er vi alle, siden The Cestui Que Vie Act 1666 blev vedtaget ved lov, blevet betragtes som en juridiske fiktioner, et koncept eller en idé udtrykt som et navn/symbol  =  ENS LEGIS = et navn /ord skrevet på et stykke papir. Den Juridiske fiktion er en person, en maske, en død entity uden bevidsthed.

Alle mennesker, der ikke har erklæret sig levende, er Juridiske fiktioner og Cestui Que Trusten er en juridisk enhed oprettet og ejet af den regering der blev tildelt tillidsposten som Trustee.

Som Juridiske Fiktioner er vi ejet af The Crown/Staten/Regeringen. Nu giver det mening at vi (fordi medierne har skabt dette udtryk) kalder vores Regeringsoverhoved for Mette Mor ikke? Hun ejer som Trustee i vores Trusts alle Juridiske fiktioner og har suverænt forældremyndigheden over disse og deres ejendom som også er deres børn.

Cestui Que Vie – Beneficiary

Ceste Que Vie = He who lives = Den oprindelige ejer og beboer, som er ”bortrejst”, eller forsvundet.
Ceste Que Vie = Beneficiary = Den som Trusten er skabt for = Den der har rettighederne til ejendommen og indtægterne herfra = Den som skal have = den der drager fordel af. Ceste Que Vie = Den levende mand/kvinde af kød og blod.

Hvordan foregår det anno 2021 i Danmark ?

Se en informativ video om hvordan dit bar helt automatisk bliver en slave

Cestui Que Trust – Trustee

Cestui Que Trust = Trustee = Fiduciary                                                                                            Cestui Que Trust = Trustee er en person, der er ”intiteled to” = tildelt legal ret til trusten, som varetager og administrerer, med ret til en vis del af trusten. Når man er Cestui Que Trust = Trustee = Den der har fået tildelt tilliden/trusten har man en ”Fiduciary Duty” = en tillidspost = et forvaltningsansvar.

”Fiduciary duty”/Tillidsforpligtelse er en juridisk forpligtelse af højeste grad, hvor en part skal handle i en andens bedste. Den part, der er pålagt forpligtelsen, er tillidsforvalteren/Trustee, som har fået overdraget ansvaret for og opgaven med at pleje ejendommen. Som Fiduciary har man et forvaltningsansvar er juridisk underlagt The Duty of Care, The Duty of Loyalty og The Duty of Obediance = en juridisk forpligtelse til at arbejde og varetage tillidsopgaven med omhu, loyalitet og lydighed.

På baggrund af vedtagelsen af Cestui Que Vie Act 1666, blev vi som Juridiske Fiktioner placeret i en Trust og The Crown/Staten blev ”intiteled to”/tildelt legal ret til, at varetage Trusten, som er den Juridiske Fiktion og al dens ejendom. The Crown/Staten blev på den måde tildelt forældremyndigheden over alle de døde og alt deres ejendom i en Trust, og varetager den dag i dag fortsat Trusten, og vil fortsætte hermed indtil den dag den levende mand/kvinde, som var forsvundet til søs, kommer tilbage og erklærer at være i live og kræver deres erstatning.

Grantor/Settlor

Grantor/Settlor = Skaberen af trusten

Den Trust, som blev skabt i 1666 på baggrund af Cestui Que Vie Act 1666, hvor vi som Juridiske Fiktioner blev placeret som den ejendom der skulle tages vare på, blev skabt af Parlamentet i London.

Christian Kanstrup Holm, Lektor Århus Universitet

Hundred af studier i verden har vist at børn ikke smitter med Corona / Covid – 19

Konklusion er klokke klare:

  • Elever i skolen smitter ikke hinanden
  • De smitter heller ikke deres lære og underviser
  • Næsten ingen smitte mellem børn
  • Næsten ingen smitte fra børn til lære

Børn smitter ikke

Children are not contagious

Kinder sind nicht ansteckend

Les enfants ne sont pas contagieux

Christian Kanstrup Holm, Lektor Institut for Biomedicin, Århus Universitet og forsker i virologi. 

Link: https://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-kanstrup-holm(4b713f1e-9aa5-4065-9c2e-9de76ee44fd4).html

En tilfældig bil der holdt forand en skole

Covid test af børn er psykisk overgreb står det i bagruden på en tilfældig bil på en parkeringsplads foran en skole.

Grundlovsbrud §150

COVID

CO_V_ID                                       ID2020

CORONA VACCINE IDENTIFIKATION           

Har du huske at sende en Personlig Ansvarspådragelse til din skole ?

Send en Personlig Ansvarspådragelse eller Notice of Liability til skolen.

Få inspiration her

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource

98 % af alle vandværker i Danmark er nu forurenet. For at lave en vandmåling af dit drikkevand der kan måle PPM i vand skal man bruge en TDS måler. En TDS måler kaldes også for en tørstofmåler.

Nu kan alle danskere lave sin egen vandmåling. Dette lille apparat bør værer i ethvert dansk hjem.

Vandmåling med en TDS måler

Transportabel TDS måler

“The New Normal” Documentary 

Se hvad der sker udenfor Danmark

Du vil aldrig gætte, hvad der er i covid test til børn

( PCR test )

Denne video er uegnet for børn