IKKE-SAMTYKKE ERKLÆRING
Til skolelederen og skolebestyrelsen en efter en
Vi giver ikke tilladelse til at vores barn i skoletiden eller i forbindelse med skolen udsættes for sundhedsfaglige indgreb, der har med følgende at gøre:
– Test via podning i kropsåbninger, blodprøvetagning, spyttest, temperaturtagning eller andre former for test eller undersøgelser.
– Vi giver heller tilladelse til at der i skolens regi sker vaccinering eller at vores barn får at vide/bliver påtvunget at bære mundbind i skolens regi, dvs. også under eventuel transport.
– Vi giver heller ikke tilladelse til alle andre tænkelige sundhedsfaglige aktiviteter, som fx spørgeskemaer eller samtaler vedr. færden og eventuelle symptomer.
– Vi giver heller ikke tilladelse til at vores barn fjernes (evt. af andre parter) fra skolens område eller tages nogle steder hen (fx karantænefacilititeter) efter at vi har afleveret vores barn – med mindre vi giver eksplicit tilladelse til det.
Såfremt at noget af ovenstående skulle blive planlagt eller aktuelt på skolen eller i skolens regi eller ved medvirken af andre parter vil vi gerne på forhånd øjeblikkeligt have besked om det på mail eller telefon, således at vi om nødvendigt kan afhente eller ikke aflevere vores barn i skolen inden det sættes i gang.
Vi vil samtidig pointere, at selv hvis vi er orienterede og fx ikke kan nå at afhente, så er vores barns tilstedeværelse på skolen eller andre steder ikke det samme som at vi giver samtykke til noget af det ovennævnte, som vi har pointeret at vi ikke giver tilladelse til.
Husk at sende med anbefalet post skolens øverste chef samt hans private adresse.
Dette gælder alle skolebestyrelsens medlemmer. De skal alle have tilsendt ovenstående pr. anbefalet post på deres privat adresse.