Maske

Der er noget galt med Danmark – Toget kører den helt forkerte vej!

Sundhedsstyrelsen trækker nu i land ved brug af masker i Danmark

Mads Palsvig, har den den 6 august afleveret en Notice of Conditional Acceptance / Notice of Liability personligt til Søren Brostrøm, Direktør Sundhedsstyrelsen.

Dagen efter kom SST med en ny udmelding der i korte træk handler om at man kan undlade at gå med masker såfremt at man har dårlig lunger eller føler ubehag.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/ikke-alle-kan-bruge-mundbind?fbclid=IwAR1Z2Ui6XF-3CbGDFsQVE6_ixJdfHK65zjBc8nhwEVRTldbCzq0MjC3PNpU

– “Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.”

Dette skriver SS i et forsøg på at undgå at pådrage sig ansvar.

Ser her havd de skriver på deres hjemmeside:

4. Skal jeg bruge mundbind i det offentlige rum?
Generelt kan du godt opholde dig i det offentlige rum uden at bruge mundbind.

Særlige forhold du skal være opmærksom på ved brug af mundbind:

  • Mundbind kan bruges til børn når de er store nok til at det ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at de selv kan tage det af og på. Det er sædvanligvis fra børnene er kommet et par år op i skolealderen.
  • Mundbind skal ikke bruges af småbørn, eller af børn og voksne med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale svækkelser som gør at de ikke selv kan fjerne mundbindet.
  • Mundbind skal fjernes hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Mundbind kan fjernes hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin osv.
  • Mundbind kan fjernes hvis Politiet skal foretage identifikation, ved samtale med personer der mundaflæser osv.

Der kan dog være nogle særlige situationer, hvor du kan bruge mundbind kortvarigt for at beskytte andre:
(Læg mærke til de skriver, der ”kan” være situationer man kan bruge det, men de skriver man ”skal” fjerne det ved ubehag).
(Og i helt ekstreme situationer):
Personer i øget risiko kan i situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt inden for to meter ikke kan undgås, ud fra et forsigtighedsprincip, overveje at benytte en fysisk barriere for dråbespredning, fx mundbind eller ansigtsvisir.
(Igen her ved personer i øget risiko benyttes ordene ”kan overveje” at benytte en fysisk barriere, meget langt fra et krav og meget langt fra en anbefaling).

 

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource. For at lave en vandmåling af dit drikkevand der kan måle PPM i vand skal man bruge en TDS måler. En TDS måler kaldes også for en tørstofmåler.

Nu kan alle danskere lave sin egen vandmåling. Dette lille apparat bør værer i ethvert dansk hjem.

Bivirkninger ved brug af maske

Bivirkninger ved brug af maske:

Vand i lungerne
Hypercapnia eller hypercarbia er, når man har for meget kulilte (CO2) i blodet. Det sker normalt som følge af hypoventilation eller manglende evne til at trække vejret ordentligt og få ilt ind i lungerne. 

Milde symptomer på hypercapnia inkluderer:
Blussende hud, døsighed eller manglende evne til at fokusere, let hovedpine, desorientering eller svimmelhed, åndenød, unormalt træthed eller udmattethed.

Alvorlige symptomer:
Det kan være ekstremt skadeligt eller dødeligt, hvis dit åndedrætssystem lukker ned.

Kontakt straks Deres læge, hvis de har et eller flere af følgende symptomer:
Uforklarlige følelser af forvirring, unormale følelser af paranoia eller depression, abnorm muskelsitren, uregelmæssig hjerterytme, hyperventilering, epilepsi, panikanfald, besvimelse.

Link til PDFèn nr. 2

https://mailchi.mp/jfk21/demonstrationer-og-aktioner-den-nrmeste-tid?e=fa7871efd4

Link til nr. 1 PDF

https://mailchi.mp/jfk21/demonstration-torsdag-imod-masker?e=fa7871efd4

Hvem er fritaget for ikke at bruge masker ?

Corona maske

Vandmåling med en TDS måler

Transportabel TDS måler

Notice of Liability

        Hellerup, torsdag den 6. august 2020

Kære   Søren Brostrøm, Direktør i Sundhedsstyrelsen,

Dette er en notice of liability/varsel om ansvar og er skrevet for at blive brugt som bevis i retten om nødvendigt, og det er beregnet til at informere og beskytte dig mod et eventuelt civilretligt og strafferetligt ansvar i forbindelse med dine handlinger eller undladelser vedrørende brugen af ​​kirurgisk, ikke-kirurgisk eller stof ansigtsmasker til forebyggelse af Covid19-virussen i Danmark.

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af ansigtsmasker i offentlige områder og ikke nærmere fastlagte detailhandelssteder. Dette er alvorligt, eftersom vi risikerer at offentlige myndigheder, samt offentlige og private virksomheder tager anbefalingen alvorligt og begynder, som vi har set i andre lande, at stille krav om tvungen brug af masker på baggrund af din anbefaling.

Tvungen brug af masker bringer sundheden i fare for rejsende i den offentlige trafik og alle virksomheder, der som følge af Sundhedsstyrelsens anbefaling, skulle finde på at kræve det af sine medarbejdere og kunder.

Disse sunde rejsende, samt medarbejdere og kunder i virksomheder udsættes for deres egne bakterier og fugtighed skabt ved normal vejrtrækning i en ansigtsmaske og indånding af deres egne bakterier og vira fanget i en ansigtsmaske, der bringer dem i fare for at få en alvorlig lungesygdom.

Derudover er alle borgere, inklusive børn, der er pålagt at bære en ansigtsmaske offentligt, tvunget til at indånde deres egen CO2; indånding af for megen C02 kan forårsage hypercapnia eller respiratorisk acidose hos brugeren.

Borgere, der bærer kirurgiske ansigtsmasker i længere perioder, kan få mikrofiber i lungerne. Mikrofibre er små nok til at blive inhaleret, og plastfibre er blevet påvist i alle prøver af lungevæv hos patienter, der er undersøgt for lungekræft. På grund af deres størrelse, form og modstand mod biologisk nedbrydning har disse mikrofibre potentialet til at forårsage luftvejssygdomme.

Kirurgiske ansigtsmasker eller N95-ansigtsmasker er beregnet til at blive båret én gang og må ikke berøres under brug, men medarbejdere og den almindelige offentlighed bærer masker, der bliver snavsede og fyldt med bakterier og vira, dette påvirker immunsystemet hos ellers sunde arbejdere, der arbejder på restauranter, i virksomheder og butikker og deres kunder. Dette kan få alle disse borgere til at få lungesygdomme, lungeinfektioner og lungekomplikationer, inklusive kræft.

Mange mennesker, især ældre, har allerede sundhedsmæssige problemer som diabetes og hjertesygdomme. Disse mennesker er især sårbare overfor brug af ansigtsmasker.

Derudover er en kirurgisk maske beregnet til at blive båret af sundhedspersoner under sundhedsmæssige procedurer. De er designet til at forhindre infektioner hos patienter og behandling af personale ved at fange bakterier, der er udgydt i flydende dråber og aerosoler fra brugerens mund og næse. Disse ansigtsmasker er ikke designet til at beskytte bæreren mod at indånde luftbårne bakterier eller vira, hvis partikler er mindre.

Som et resultat af din anbefaling af brug af masker vil forøgelsen af kuldioxid og mindskningen af ilt i menneskers lunger ved at bære masker kunne klassificeres som en forbrydelse, eftersom du og den styrelse, du repræsenterer, anbefaler dem at bære dem, og deres sundhed som følge heraf potentielt lider alvorlig skade.

Jeg er især opmærksom på, at de offentlige myndigheder og herunder styrelser samt ledelse og ledende medarbejdere er velinformerede og har adgang til den nødvendige videnskabelige information, og forventer derfor, at de kan tage et juridisk og civilt ansvar i tilfælde af skade på borgernes sundhed.

Ethvert niveau af ekstra eksponering af bakterier, vira eller fibre, der kan komme ind i lungerne eller ved indåndingen af ​​C02 under brugen af de anbefalede ansigtsmasker, vil have en negativ effekt på bærerens helbred.

Som en embedsmand, der arbejder for borgerne, opfordrer jeg Dem til at handle i offentlighedens interesse ved at undgå den potentielle kumulative skade på folkesundheden i forbindelse med langvarig brug af ansigtsmasker.

Husk, at mange borgere, myndigiheder og virksomheder følger anbefalinger fra den styrelse, du repræsenterer, til at bære disse masker, og at du derfor har en moralsk forpligtelse til at beskytte borgerne imod skade på deres helbred forårsaget af disse masker.

For en god ordens skyld inkluderer jeg følgende artikler, som dokumenterer, at brugen af ​​masker er farlig for befolkningen.

Denne undersøgelse er den første RCT for tøjmasker, og resultaterne advarer mod brugen af ​​tøjmasker. Fugtretention, genbrug af arkmasker og dårlig filtrering kan øge risikoen for infektion.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/#__ffn_sectitle https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577.full

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/data-do-not-back-cloth-masks-limit-covid-19-experts-say

”Stofmasker kan forårsage infektion”.
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

WHO: “Der er få beviser for, at brug af en medicinsk maske af raske mennesker hjemme eller ved kontakt med en syg patient, eller blandt dem, der deltager i store forsamlinger, kan være forebyggende. 14-23 Ingen Der er dog i øjeblikket ingen beviser for, at brugen af en maske (medicinsk eller på anden måde) af sunde individer i en bredere samfundskontekst, herunder generelt maskebrug, kan forhindre luftvejsinfektion med virussen, inklusive COVID-19. “

Vær opmærksom på langvarig brug af den kirurgiske maske, da det fører til tab af intellektuelt potentiale og kognitiv ydeevne på grund af nedsat ilt i blodet og efterfølgende cerebral hypoxia. Bemærk: Nogle ændringer kan være irreversible.

https://www.plasticsoupfoundation.org/en/2018/03/how-damaging-is-breathing-in-microplastics/#:~:text=Particle%20pollution%20has%20long%20been,may%20cause%20similar%20health%20problems. Partikelforurening har længe været kendt for at beskadige lungevæv, hvilket har ført til kræft, astmaanfald og andre sundhedsproblemer. Hvis inhalationen af mikroplastik er tilstrækkelig høj, kan disse plastpartikler forårsage lignende sundhedsproblemer.

http://thehealthcoach1.com/?p=7773   Undersøgelser viser, at lande, der anvender hydrochlorokin, har langt færre covid-19 dødsfald

” Rapport om iltmangel forårsaget af kirurgiske masker under større kirurgiske indgreb ” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18500410

“Halvfjerds procent af patienterne viste en reduktion i iltpartialtrykket (PaO2), og 19% udviklede forskellige grader af hypoxæmi. Brug af en N95-maske reducerede niveauet af PaO2 markant*.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15340662
” Brug af N95-masker producerer hypoxygenase og hypercapnia, som reducerer effektiviteten af arbejdet og evnen til at tage den rigtige beslutning.”

“Læger har en øget risiko for at få ”alvorligt akut respiratorisk syndrom” (SARS), og eksperter over hele verden anbefaler kraftigt at bære N95-masker. Imidlertid oplever medicinsk personale, der bærer N95-masker, ofte svimmelhed og hovedpine og åndenød. ”Evnen til at træffe korrekte beslutninger kan også hindres”
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00173017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331781
“Hypercapnia har vist sig at forudsige mild kognitiv tilbagegang https://www.nature.com/articles/s41598-018-35797-3 Hypercapnia er blevet betragtet som en årsag til kognitiv nedgang.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31479137
Konklusioner og relevans: Blandt ambulant sundhedspersonale resulterede N95-åndedrætsværn vs medicinske masker, som de blev båret af deltagerne i dette forsøg, ingen signifikant forskel i forekomsten af laboratoriebekræftet influenza.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26952529
https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577#T1

Medical or N95 is not that different: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31479137

Particle size distribution and fabric differences for fabric masks and particle penetration: https://doi.org/10.1093/annhyg/meq044 https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9610792/  Inhalerede cellulose-og plastikfibre fundet i lungevæv

https://www.healthline.com/health/hypercapnia Hvad er hypercapnia?
Hypercapnia eller hypercarbia er, når man har for meget kulilte (CO2) i blodet. Det sker normalt som følge af hypoventilation eller manglende evne til at trække vejret ordentligt og få ilt ind i lungerne.

Milde symptomer på hypercapnia inkluderer:
blussende hud
døsighed eller manglende evne til at fokusere
let hovedpine
desorientering eller svimmelhed
åndenød
unormalt træthed eller udmattethed

Alvorlige symptomer:
Det kan være ekstremt skadeligt eller dødeligt, hvis dit åndedrætssystem lukker ned.

Kontakt straks Deres læge, hvis de har et eller flere af følgende symptomer, især hvis de er blevet diagnosticeret med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). (chronic obstructive pulmonary disease (COPD)):

uforklarlige følelser af forvirring
unormale følelser af paranoia eller depression
abnorm muskelsitren
uregelmæssig hjerterytme
hyperventilering
epilepsi
panikanfald
besvimelse

https://www.healthline.com/health/respiratory-acidosis  Hvad er respiratorisk acidose?
Respiratorisk acidose er en tilstand, der opstår, når lungerne ikke kan fjerne nok af den kulilte (CO2), der produceres af kroppen. Overskydende CO2 får blodets og andre kropsvæsker til at falde, hvilket gør dem for sure. Normalt er kroppen i stand til at afbalancere de ioner, der kontrollerer surheden. Denne balance måles på en pH-skala fra 0 til 14. Acidose opstår, når pH i blodet falder under 7.35 (normal pH i blodet er mellem 7.35 og 7.45). Respiratorisk acidose er typisk forårsaget af en underliggende sygdom eller tilstand. Dette kaldes også respirationssvigt eller respiratorisk svigt. Normalt tager lungerne ilt ind og udånder CO2. Ilt går fra lungerne ind i blodet. CO2 passerer fra blodet ind i lungerne. Men nogle gange kan lungerne ikke fjerne nok CO2.

http://thehealthcoach1.com/?p=7728    COVID-19 CURE protokol: Must see Video for alle læger

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69?fbclid=IwAR3_ICHcf8Ya1RV18DHcfXS3KrOIdcPsujDuTcnX6Iy-kGD6qkaHUbc6iL0
Hydrochloroquine: En potent hæmmer af SARS coronavirus-infektion og dens spredning

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/19/are-face-masks-effective.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200719Z1  Masker Hæmmer Sandsynligvis Ikke Viral Spredning
Ikke et eneste randomiseret kontrolleret forsøg med verificeret resultat har kunnet påvise en statistisk signifikant fordel ved at bære maske mod ikke at bære maske, når det drejer sig om at forebygge infektiøs virussygdom.

Konklusion:

Masker og stofmasker er ineffektive, giftige og forhindrer ikke Cov19-virussen, når de bæres af sunde mennesker uden symptomer.

Jeg har undersøgt de relevante videnskabelige fakta, og derfor er jeg opmærksom på faren ved at bruge ansigtsmasker som en forebyggelse af COV19 for mig selv og min familie og den generelle befolkning.

Som et resultat heraf har jeg en velbegrundet frygt for konsekvenserne, især for mit helbred, min families helbred, mine børns helbred og den generelle befolknings helbred.
Jeg tager denne risiko meget alvorligt, da disse foranstaltninger påvirker helbredet negativt for hele befolkningen, som vil kunne få en række lungesygdomme som et resultat af den anbefalede brug af ansigtsmasker.

Jeg beder dig, som den ansvarlige leder du er, at vise mig gennem dine beslutninger, handlinger og undladelser, at du træffer forebyggende foranstaltninger til at tackle den risiko for skade på mig og alle andre på grund af faren ved brug af ansigtsmaske.

Som valgt offentlig embedsmand mener jeg, at du risikerer at være ansvarlig, hvis du mod din bedste dømmekraft ikke træffer passende foranstaltninger for at forsøge at reducere eller forhindre skade på mit helbred og helbredet for offentligheden/borgerne i Danmark.

Jeg har til hensigt, at du skal være opmærksom på, at hvis sunde borgere som mig selv, mine børn og min familie får en lungeinfektion eller sygdom og / eller hypercarbia eller respiratorisk acidose, som følge af din og sundhedsstyrelsens anbefalinger vil du og sundhedsstyrelsen være juridisk ansvarlige.

En meget stor og stærkt stigende andel af befolkningen i dette land er klar over den overhængende risiko og fare ved at bære maske, og jeg foreslår, at du tager ansvar og udviser lederskab og står op for borgernes sundhed og sikkerhed for os alle og øjeblikkeligt trækker anbefalingen af brug af masker tilbage.

Hvis du gør det, vil mange borgere, især jeg og min familie være dig evigt taknemmelig.

Til sidst, efter at du har modtaget dette dokument, er du som en offentlig embedsmand blevet informeret om risiciene og farerne ved at bruge ansigtsmasker som en forebyggende foranstaltning til spredning af Covid19.

Du kan ikke sige, at du ikke kendte sundhedsrisikoen for borgere i forbindelse med brugen af ​​masker. Jeg har nævnt disse risici i dette brev med fuld dokumentation.

I håbet om at du øjeblikkeligt trækker den potentielt yderst sundhedsskadelige anbefaling om at bære masker tilbage.

Med venlig hilsen

Mads Palsvig, cand jur, HD Finansiering, CFA, tidligere Investmentbanker i Credit Suisse First Boston, Barclays og Morgan Stanley

                                                                                                        Hellerup, torsdag den 6. august 2020

Kære Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Meddelelse om betinget accept af brug af maske:
Dette er for at give dig besked om, at jeg vil acceptere at bære en maske som anbefalet, stå to meter fra andre og deltage i denne delvise nedlukning af økonomien på betingelse af, at du leverer følgende:
1. Bevis for, at brug af sådanne masker, social afstand og nedlukning af økonomien kan forhindre indånding af stoffer eller mikroorganismer i størrelsesorden med vira.
2. Bevis for, at langvarig brug af en sådan maske ikke forårsager Hypercapnia eller Respiratorisk Acidose eller anden skade på hos brugerens helbred.