Vandmåling

Der er noget galt med Danmark – Toget kører den helt forkerte vej!

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource. For at lave en vandmåling af dit drikkevand der kan måle PPM i vand skal man bruge en TDS måler. En TDS måler kaldes også for en tørstofmåler.

Nu kan alle danskere lave sin egen vandmåling. Dette lille apparat bør værer i ethvert dansk hjem.

Hvad er en TDS måler ?

En TDS måler måler ledningsevnen i uS/cm* i den væske du måler. De fleste måler drikkevand med en TDS måler. Nogle måler deres urin så de kan holde øje med om kroppen ændre udrensning.

Hvad står TDS for ?

TDS – Total Disolved Solids eller på dansk, Total opløste faste stoffer, sagt på en anden måde, en TDS måler måler ledningsevnen, hvor meget strøm kan der komme igennem vandet. Hvis TDS måleren viser 0,0 kan der ikke komme strøm igennem, og vandet vil være fuldstændigt rent og fri for de fleste gifte og alle tungmetaller m.v.

Alternativ metode til måling af tørstofindhold

Man kan i laboratorie afdampe vandet i et sterilt glas og afveje restproduktet.

Omregning fra PPM til uS/cm

PPM x 1,56 = uS/cm

Omregning uS/cm til PPM

uS/cm x 0,64 = PPM

Vandmåling med en TDS måler

Transportabel TDS måler

Hvad kan jeg måle med en TDS

En TDS måler bruges ofte i forbindelse med et omvendt osmose filter. Her mpler man PPM for at se om effekten af filtrer og membran er intakte. Det vil så sige at hvis PPMèn kommer op over 50 PPM vil man nok overveje at udskifte filtrer og membran.