Ansvarspådragelse

Der er noget galt med Danmark – Toget kører den helt forkerte vej!

Ansvarspådragelse

Notifikation om ansvarspådragelse, NoA

( Notice of Liability )

Bestyrelsens har både det økonomiske og  juridiske ansvar

Ja, bestyrelsen hæfter personligt også selv om de er i god tro.

I denne guide får du et økonomisk og juridisk overblik over hvor alvorligt det er at være et bestyrelsesmedlem i feks. en skolebestyrelse.

I denne rådgivningsguide får du et overblik over det juridiske ansvar en bestyrelse i en frivillig forening har.

Som bestyrelse i en forening har I en række juridiske ansvar, I skal leve op til.

I denne guide kan du læse om, hvor langt jeres ansvar som medlemmer af bestyrelsen rækker – og også hvornår I ikke kan drages til ansvar.

En forening regnes som en ”selvstændig juridisk person”. Det vil i praksis sige, at foreningen kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. Det betyder samtidig, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke hæfter for eksempelvis foreningens økonomi.

Ansvar for handlinger

Hvis I som bestyrelse, skolebestyrelse eller ledelse, Direktør handler i god tro og følger “ordre” fra ledelsen i Kommunen, Kommunalbestyrelsen eller anden “OFFENTLIG MYNDIGHED” og det viser sig senere at i har handlet uansvarligt eller uagtsomt, kan I blive gjort personligt ansvarlige – juridisk og økonomisk og visse tilfælde fængsel.

Nu sidder der jo nok rigtig mange i skolebestyrelser rundt om i landet og tænker det har ikke noget med mig at gøre ?

Der tager man fejl. Alle der sidder i en ledelse har et personligt ansvar for at undersøge, søge uvildig bredt rådgivning indenfor de felter / områder der er vigtige, det kan være indeklima på skolerne, stråling på skolerne, WiFi og stråling udenfor skolen. Vi ved jo alle hvis der er et kemisk udslip i området, vil alle skolens elever blive holdt inde og evt. evakueres væk fra skolens område.

Hvad nu hvis dette kemiske udslip foregår lige nu inde i klasselokalerne, og man ikke kan føle, mærke og se dette ?, Men det viser sig at først mange år senere i livet at børnene ikke kan få raske børn eller kan blive gravid.

Domme af stor betydning er faldet i udland

Disse domme vil med sikkerhed danne grundlag for at kunne retsforfølge dig der er bestyrelsesmedlem i en skolebestyrelse. I de tilfælde kan den eller de, der har lidt skade eller gene sagsøge hele bestyrelsen eller enkeltpersoner en efter en. Og din forsikring dækker sandsynligvis ikke, først lang tid efter en retssag er afsluttet kan forsikringsselskabet endelig tage stilling til om de kan bidrage med din økonomisk tab.  Dit forsikringsselskab kan jo af gode grunde ikke tage et evt. fængselsophold for dig.

Spørgsmålet er altid i alle retsager der drejer sig om ansvarspådragelse og ansvar generelt, kunne skaden været undgået ? Hvis ja, så KAN i blive dømt til betale en personligt erstatning samt evt. tillæg af bøde og fængsel.

Ansvar for uvidenhed / dumhed

Vidste du

  • at et “x” om accept eller læst  på en elektronisk web-applikation ikke holder i en international domstol.
Til skolelederen
Vi giver ikke tilladelse til at vores barn i skoletiden eller i forbindelse med skolen udsættes for sundhedsfaglige indgreb, der har med følgende at gøre:
– Test via podning i kropsåbninger, blodprøvetagning, spyttest, temperaturtagning eller andre former for test eller undersøgelser.
– Vi giver heller ikke tilladelse til at der i skolens regi sker vaccinering eller at vores barn får at vide/bliver påtvunget at bære mundbind i skolens regi, dvs. også under eventuel transport.
– Vi giver heller ikke tilladelse til alle andre tænkelige sundhedsfaglige aktiviteter, som fx spørgeskemaer eller samtaler vedr. færden og eventuelle symptomer.
– Vi giver heller ikke tilladelse til at vores barn fjernes (evt. af andre parter) fra skolens område eller tages nogle steder hen (fx karantænefacilititeter) efter at vi har afleveret vores barn – med mindre vi giver eksplicit tilladelse til det.
Såfremt at noget af ovenstående skulle blive planlagt eller aktuelt på skolen eller i skolens regi eller ved medvirken af andre parter vil vi gerne på forhånd øjeblikkeligt have besked om det på mail eller telefon, således at vi om nødvendigt kan afhente eller ikke aflevere vores barn i skolen inden det sættes i gang.
Vi vil samtidig pointere, at selv hvis vi er orienterede og fx ikke kan nå at afhente, så er vores barns tilstedeværelse på skolen eller andre steder ikke det samme som at vi giver samtykke til noget af det ovennævnte, som vi har pointeret at vi ikke giver tilladelse til.
Note:
Ovenstående SKAL altid afleveres personligt og vigtigt er at det er den rette person, mand, kvinde der modtager den kvitterer for modtagelse.

Medicins selvtest indført i Østrig

Østrig har indført medicinsk selvtest fra 0 klasse til 4 klasse.

Christian Kanstrup Holm, Lektor Århus Universitet

Hundred af studier i verden har vist at børn ikke smitter med Corona / Covid – 19

Konklusion er klokke klare:

  • Elever i skolen smitter ikke hinanden
  • De smitter heller ikke deres lære og underviser

Christian Kanstrup Holm, Lektor Institut for Biomedicin, Århus Universitet og forsker i virologi. 

Link: https://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-kanstrup-holm(4b713f1e-9aa5-4065-9c2e-9de76ee44fd4).html

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource

98 % af alle vandværker i Danmark er nu forurenet. For at lave en vandmåling af dit drikkevand der kan måle PPM i vand skal man bruge en TDS måler. En TDS måler kaldes også for en tørstofmåler.

Nu kan alle danskere lave sin egen vandmåling. Dette lille apparat bør værer i ethvert dansk hjem.

Vandmåling med en TDS måler

Transportabel TDS måler

Kreative internationale kunsther har nu også fundet til Danmark

Lene Bang ( LB )

Reiner Fuellmich har bekræftet den 15 Februar 2021 at høringerne fra hundrede forskere, læger etc. etc nu er afsluttet og retsagen nu kan starte. 
Så nu vælter hele Kovid bedraget og skelletterne ud af skabet..
Delt fra Liza Kuyucu;
Den største Nürnberg-retssag er påbegyndt
– Delt fra Tamara T.R.
Der forberedes nu endnu et tribunal i Nürnberg med oprettelsen af ​​en “klassesag” under ledelse af tusinder af globale advokater bag den amerikansk-tyske advokat Reiner Fuellmich, der sagsøger den ansvarlige for Covid-19-skandalen, instrumentaliseret af Davos.
Forum.
I denne henseende er det værd at huske, at Reiner Fuellmich var den advokat, der lykkedes at fordømme bilgiganten Volkswagen i tilfælde af de doktoriserede katalysatorer. Det er den samme advokat, der formåede at dømme Deutsche Bank som en kriminel virksomhed.
Ifølge Reiner Fuellmich er al svindel foretaget af tyske virksomheder intet i forhold til den skade, som Covid-19-krisen har forårsaget og fortsætter med at forårsage.
Denne Covid-19-krise bør omdøbes til “Covid-19-skandalen”, og alle de ansvarlige må retsforfølges for civile skader på grund af manipulation og forfalskede testprotokoller.
Derfor påberåber et internationalt netværk af forretningsadvokater sig den største skadevolder-sag nogensinde: Covid-19-svindelskandalen, der i mellemtiden er blevet den største forbrydelse mod menneskeheden der nogensinde er begået.
En Covid-19-undersøgelseskommission er blevet åbnet på initiativ af en gruppe tyske advokater med det formål at anlægge en international gruppesøgsmål ved hjælp af angelsaksisk lov.
Hermed en oversættelse af uddrag af Dr. Fuellmichs sidste meddelelse af 15/02/2021:
“Høringerne fra hundrede forskere, læger, økonomer, jurister af international berømmelse, som er blevet gennemført af Berlins undersøgelseskommission om Covid-19-affæren siden 10.07.2020, har med stor sandsynlighed vist, at Covid-19-skandalen på intet tidspunkt har været et sundhedsanliggende.
Denne er snarere brugt til at cementere den korrupte “Davos-klike”s magt, ved at overføre befolkningernes velstand til medlemmerne af Davos-klikken ved blandt andet at ødelægge små og især mellemstore virksomheder. Det er ulovligt, fordi det er blevet opnået ved kriminelle metoder. Platforme som Amazon, Google, Uber osv. har således kunnet forøge deres markedsandele og deres formue.”
Status for undersøgelsen af ​​Covid-19-udvalget
Covid-19 ses en afledningstaktik fra virksomhedernes og politiske “eliter”s side, med det formål, at de kan flytte markedsandele og velstand fra små og mellemstore virksomheder til globale platforme som Amazon, Google, Uber og lignende virksomheder.
…..
En appel om annullering af vaccine-godkendelse er indgivet ved Europa-Kommissionen, en retssag i New York forberedes om statutten for PCR-test, ligesom der forberedes både tyske, canadiske, australske og østrigske retssager, samt retssager ved Den Internationale Domstol og ved Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder.
Det er blevet bekræftet igen og igen: At virusens farlighed er omtrent den samme som den sæsonbetingede influenza, uanset om det er en ny virus (helt eller delvist fremstillet), eller om vi bare har at gøre med en influenza omdøbt til “Covid-19 pandemi.
I mellemtiden er Drostens PCR-test ikke engang i stand til at fortælle os noget om smitsomme infektioner. For at gøre tingene værre har de sundhedsmæssige og økonomiske skader forårsaget af anti-covid-foranstaltninger været så ødelæggende, at det må siges om et historisk unikt niveau af ødelæggelse.
”Det faktum, at sundhed aldrig er blevet diskuteret, er særlig tydeligt, men også at injektioner af genetisk eksperimentelle stoffer forklædt som ‘vaccinationer’ nu forårsager alvorlig skade og fatale konsekvenser i masseskala. Verdens befolkning agerer forsøgsdyr til disse eksperimentelle gen-injektioner, der sker både gradvist, men også ekstremt hurtigt.
For at gøre befolkninger panikslagne er der indført farlige og skadelige indeslutningsforanstaltninger (selv ifølge WHO), som obligatorisk, unødvendig og farlig bæring af masker og unødvendig og kontraproduktiv social afstand. Befolkningen er således gjort “klar” til injektionerne.”
”I mellemtiden kræver flere og flere mennesker – og med rette – ikke kun advokater en øjeblikkelige afslutning af disse dødbringende foranstaltninger, en domstolskontrol foretaget af en virkelig uafhængig international domstol, efter model i Nürnberg-retssagerne.
Derudover vidner et interview med en whistleblower fra et aldershjem i Berlin om, at ud af 31 mennesker, hvor deres test var negativ før de blev vaccineret, nogle med magt, i nærværelse af Bundeswehr-soldater, er 8 nu døde og 11 har alvorlige bivirkninger.”
*
Søg selv efter Reiner Fuellmichs website (der er forbudt at poste på FB) og German lawyer to pursue “Biggest Tort Case Ever” …..